Đầy đủ, tối ưu

giúp landingpage của bạn trở thành vũ khi sắc bén mang lại đơn hàng
GIAO DIỆN
đẹp, đã mắt, đồng bộ nhận diện thương hiệu
CODE, SPEEED
80 điểm tối thiểu trên google speedpage
TÍNH NĂNG
đầy đủ tính năng form, chát, liên hệ, thanh toán, đo lường, tích hợp.
TRẢI NGHIỆM
toàn diện trên mobile, tablet

We are here to solve your problem and delivery your needs

Viết nội dung

viết 1000 từ bài viết landingpage dựa trên việc trao đổi tìm hiểu sâu sắc về sản phẩm Hiểu sản phẩm, dịch vụ.

Discover

Thiết kế landingpage

Khách hàng chọn giao diện theo mẫu có sẵn và tối ưu theo ngành nghề của khách hàng. Giao diện đẹp Trải nghiệm tối ưu

Discover

Thiết kế hình ảnh

thiết kế các hình ảnh, banner, visual content cho bài landingpage, sửa hình ảnh tối ưu thiết kế minh họa hình ảnh, video

Discover

Tối ưu chuyển đổi

Thiết lập nhiều thông điệp chuyển đổi cho từng chiến dịch khác nhau. Call to Action Testing A/B

Discover

Tính năng bổ xung

Các tính năng bổ xung giúp website tương tác với khách hàng tốt hơn. Tính năng tương tác

Discover

Chăm sóc landingpage

Tối ưu landingpage hàng ngày, nâng cấp nội dung và trải nghiệm người dùng. Cập nhập nội dung

Discover

The most versatile & powerful template

For BusinessFor CreativeFor AgencyFor PortfoliosFor Products

Beautiful front-end components built for modern startups.

Chúng tôi sẽ mang đến bạn

đánh giá một landingpage tuyệt vời dành cho bạn, qua quá trình xây dựng và testing hàng trăm landingpage

Get maximum result with less work