đề phòng nhiễm độc clo là khí không màu không mùi rất độc người ta dùng chất hấp thụ là