Dịch vụ

6 gói dịch vụ cho bạn

bạn chỉ cần đưa landingpage vào vận hành

Viết nội dung

viết 1000 từ bài viết landingpage dựa trên việc trao đổi tìm hiểu sâu sắc về

Thiết kế landingpage

Khách hàng chọn giao diện theo mẫu có sẵn và tối ưu theo ngành nghề của khách hàng.

Thiết kế hình ảnh

thiết kế các hình ảnh, banner, visual content cho bài landingpage, chỉnh sửa hình ảnh tối ưu

Tối ưu chuyển đổi

Thiết lập nhiều thông điệp chuyển đổi cho từng chiến dịch khác nhau.

Tính năng bổ xung

Các tính năng bổ xung giúp website tương tác với khách hàng tốt hơn.

Chăm sóc landingpage

Tối ưu landingpage hàng ngày, nâng cấp nội dung và trải nghiệm