Bảng giá

Site

mỗi landingpage

chúng tôi giúp quý khách tối ưu landingpage để mang lại chuyển đổi cao nhất

Cơ bản

1,500,000đ

khởi đầu tốt

 • Nội dung
 • Giao diện mẫu
 • Thiết kế hình ảnh
 • Video
 • Tối ưu tổng thể

dành cho cá nhân có khả năng viết nội dung và tự thiết kế hình ảnh

Tối ưu

2,500,000đ

tin dùng

 • Nội dung
 • Giao diện mẫu
 • Thiết kế hình ảnh
 • Video
 • Tối ưu tổng thể

dành cho phổ biến các doanh nghiệp, sử dụng chạy quảng cáo ngân sách trung bình

Cao cấp

5,500,000đ

doanh nghiệp lớn

 • Nội dung
 • Giao diện mẫu
 • Thiết kế hình ảnh
 • Video
 • Tối ưu tổng thể

cho doanh nghiệp cần landingpage thường xuyên và chi ngân sách lớn cho chạy quảng cáo

Team thiết kế

Team lập trình

Team nội dung

Team marketing

Site.com.vn

chuyên gia của bạn

một landingpage dùng được mãi mãi

phù hợp yêu cầu 98%
tối ưu trải nghiệm 90%
dễ dàng chỉnh sửa 96%
thiết kế toàn diện 88%