PROFESIONAL

Hàng ngày __________________ 10 am – 8 pm

làm việc

Thứ 7 ______________________ 8 am – 6 pm

Chủ nhật ____________________ 10 am – 8 pm

Phiếu

Quà tặng

Gửi phiếu

Sơn Gel

Chăm sóc móng

NHẶT MÓNG _____________________________________________ 50K

DƯỠNG MÓNG ______________________________________________ 50K

VẼ MÓNG _______________________________________________ 100K.

CHĂM SÓC MÓNG __________________________________________ 100K

ĐÍNH ĐÁ ________________________________________________ 10K/VIÊN

CẮT MÓNG _________________________________________________ 20K

BNail

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

@Instagram